kerametal 17 1 17

lj 6 10 16 arox

euroherc

alba

SFbBox by psd to wordpress

Srijeda, 11 Siječanj 2017 12:19

Mjere za zaštitu i spašavanje ljudi i dobara

Autor:  Večernji list | Ivan Kaleb Autor: Večernji list | Ivan Kaleb

S vremena na vrijeme događaju se različite nesreće koje izazivaju prirodne nepogode, ali i ljudi svojim svjesnim ili nesvjesnim pogrešnim djelovanjem. Stoga se društvena zajednica priprema kako bi u takvim prilikama na najbolji način zaštitila i pritekla u pomoć ugroženim pojedincima

ili skupinama te spasila i njih i materijalna dobra.

 

Program razvoja

 

Općinska vlast Ljubuškog donijela je neposredno pred božićne i novogodišnje blagdane program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

To je razmjerno opsežan dokument sastavljen od tri temeljne odrednice: politika razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, strateški pravci razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i posebni dokumenti o sadašnjem stanju razvoja sustava zaštite i spašavanja te načinu realizacije iz programa razvoja u pojedinim područjima.

Prema procjenama, ključne opasnosti za područje ljubuške općine su potresi, poplave, suše, požari, tuča (led), velike hladnoće i olujni vjetrovi, masovne ljudske, životinjske i biljne bolesti, odroni tla, povremeni visoki snježni nanosi, kemijsko-biološko onečišćenje zraka, vode i tla, prometne nesreće i ekspanzija te eksplozije plina.

Svaka od ovih opasnosti podrobno se raščlanjuje, analiziraju se moguće posljedice i načini njihova sprečavanja i ublažavanja te spašavanja ljudi.

Među brojnim ocjenama i konstatacijama znakovito je to se da, primjerice, kaže kako u općini Ljubuški ne postoji kontrolirani sustav upravljanja opasnim otpadom.

Među važnim mjerama, kojima bi se posljedice za ljude i materijalna dobra u slučaju potresa umanjile, je provedba prostornih i urbanističkih planova općine Ljubuški te provedba propisa o načinu gradnje stambenih, poslovnih, industrijskih, infrastrukturnih objekata (cesta, vodovodne i kanalizacijske mreže i drugo).

Velika pozornost dana je zaštiti i spašavanju od požara.

 

Nedostatak snaga

 

Zaključak je kako u općini Ljubuški nema dovoljno i optimalno organiziranih snaga, opreme i sredstava za uspješne intervencije u velikim požarima, eksplozijama plinova, nesrećama s opasnim tvarima kada prerastu u prirodnu nesreću.

Tada je potrebno, u iznimno kratkom roku, osigurati velik broj osposobljenih ljudi, specifičnu opremu i sredstva.

No, u ljubuškoj općini sušno vrijeme pogoduje nastanku šumskih požara koji uništavaju šumsko bogatstvo te program predviđa konkretne mjere za modernizaciju i unapređenje vatrogasne službe.

Primjerena pozornost dana je opasnostima od kemijsko-biološkoga onečišćenja zraka, vode i tla te preventivnim mjerama kojima će biti spriječeno da do njih dođe.

Pročitano 1698 puta
Pročitajte još na Ljubuškom portalu:


vtc nov 16 12 16

ding inzenjering