kerametal 17 1 17

lj 6 10 16 arox

euroherc

alba

SFbBox by psd to wordpress

Subota, 19 Rujan 2015 22:14

Tko je najveći u kraljevstvu nebeskom

Autor: LJ::portal | fra Petar Ljubičić Autor: LJ::portal | fra Petar Ljubičić

Zadnje nedjelje čuli smo kako je Krist pitao svoje učenike za koga oni njega drže? Tko je on za mene, za Tebe, u našem životu, u našoj duhovnosti, u našoj ljubavi, u našim mislima, u našoj svijesti, u našoj savjesti? Iskreni odgovor na ova pitanja Isus zna, a znamo li ga mi,

a trebali bi ga znati. Petar se prvi javio i rekao: "Ti si Pomazanik- Krist!"
Jesmo li imalo razmišljali što bismo odgovorili kad bi ovoga trenutka sišao Krist među nas i postavio vam isto pitanje? Odgovorili bismo slično kao i Petar. Kao osvjedočeni vjernici trebali bi to znati. Krist je Bog jer je činio čudesa.
Krist je i pravi čovjek jer je živio na zemlji, u svemu nama jednak, osim u grijehu. On je dobrostiv jer je bio na pomoći siromasima, bolesnicima, grješnicima.

 

Čuli smo kako je Isus ukorio Petra koji ga je počeo od toga odvraćati. Sad im opet govori o svojoj strašnoj muci i smrti. Apostoli jednostavno ne žele o tom ništa znati. Dok im Isus o tom govori, oni se ne suprotstavljaju njegovim riječima, ali im ne vjeruju.
To je metoda kojom se i mi znamo poslužiti: Ne odbijamo, ali i ne prihvaćamo; ne vjerujemo.

 

Poruka današnje nedjelje bila bi: Biti sluga svima. Kao što je Krist došao da služi i svoj život dade kao otkup za sve ljude, tako po njegovu primjeru svatko od nas treba biti služitelj svojoj braći, osobito onima najmanjima i obespravljenima.

Evanđelje nam govori kako su putovali u Kafarnaum. Isus ide naprijed, zadubljen u svoje misli (ispunjen žalošću i tugom), a učenici za njim u živom, ali prigušenom razgovoru. Isus razmišlja o svom križu, a oni raspredaju važno pitanje, tko je među njima najveći, tko je prvi …?

 

Stigli su u Kafarnaum. I u kući upita ih Isus: "Što ste putem raspravljali?"
Ovo Isusovo pitanje vrlo ih je smelo, zbunilo i svi su zamukli. Osjećali su da to nije tema koja se pretresa pred Isusom. Isus sada koristi priliku da pouči svoje učenike.
Nemojte previše čeznuti za prvim mjestima, jer ta mjesta mnogošto povlače za sobom. Prvi mora pred svima živjeti kao zadnji, zadnje na se misliti, zadnje se za se brinuti.

Tko teži za prvim mjestom, morao bi kao i Isus svima služiti. Isus želi promijeniti shvaćanje svojih učenika. Nije najveći onaj komu svi moraju služiti, nego naprotiv koji sam i svojevoljno svima služi.

 

Da bi još bolje razjasnio svojim učenicima što želi reći, on uzima jedno malo dijete, stavlja ga među njih i kaže: „A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla!"

Htio im je Isus staviti do znanja da primaju sve bez razlike: bespomoćne, ugrožene, pot-rebne, jer su svi takvi njemu prirasli srcu. Takve bi trebalo primati u njegovo ime, to znači kao da ih on prima. Isus se svojim životom i svojom sudbinom solidarizira, izjednačuje s djecom. To znači, dragi roditelji, kada vi primate djecu koju Bog po vašem braku šalje na svijet, vi primate Isusa.

Današnje evanđelje želi nas sve poučiti. Želi nas sve poučiti da se nikada ne uznosimo nad druge, da budemo na uslugu drugima.
Zašto bi bila sramota zdravom i snažnom mladiću da nekom starcu nešto ponese, donese, pomogne?
Zašto bi bila nekoj djevojci sramota da nekoj siroti, bolesnici priskoči u pomoć? To je zaista služenje. Nipošto nije nikakvo poniženje, već znači razumjeti Isusa i poslušati njegove riječi.

U prometnim nezgodama propis je da tko prvi naiđe i vidi unesrećene, morao bi im pružiti pomoć. Ne učini li tako, odgovarat će. Morao bi biti drugome na uslugu. Tako želi Isus od nas u životu.
Tko hoće biti velik, ne smije svoju veličinu tražiti u tom da se nad drugim izdiže, nego da drugima olakša život, da drugima pomogne. Ne da druge iskorištava, nego da drugima bude na korist.

Tko nastradalom na cesti ne pruži pomoć, bit će kažnjen po zakonu. A ako pruži pomoć, vlast ne daje nagradu. Kod Boga nije tako. Tko drugima ne pruži pomoć, uskratio je uslugu Bogu. I Bogu će odgovarati. Ali tko pruži pomoć, uslugu, to bilježi Bog kao da si njemu uslugu pružio.
Poznata nam je Isusova riječ: "Štogod ste učinili jednom od ove moje braće, meni ste uči-nili!" Ako pružimo nekome čašu hladne vode, neće nam biti bez plaće…  

Kako manje-više postupamo: Kad smo u krivu, smeta nam onaj koji je u pravu; kad smo na pogrješnom putu, smeta nam onaj koji je na pravom; kad činimo zlo, smeta nam onaj koji čini dobro. Nečasnu smeta častan čovjek, nasilnu mirotvorac, a grješniku pravednik. O kako je potrebno da se obratimo i postanemo drukčiji…

 

Beretta Molla umire da bi kći živjela  

 

Nakon četvrtoga porođaja, 28. travnja 1962. umrla je talijanska liječnica Gianna Beretta Molla. Kao liječnica znala je da joj trudnoća donosi patnju sigurno, a smrt vjerojatno. Kolege liječinci otvoreno joj rekoše što je i sama znala: "Ili smrt majke ili njezina djeteta!" Odgovorila je: "Na meni je sada da izvršim svoju dužnost majke. Na sve sam spremna, samo da spasim svoje dijete!"

Kad je na Veliki petak 20. travnja došla na kliniku u očekivanju skoroga porođaja, rekla je: "Sestro, došla sam ovamo – ovaj put trebam umrijeti!"
Liječnicima je rekla: "Ako morate odlučiti između mene i djeteta, nema kolebanja. Odabe-rite dijete, ja to tražim!" Rodila se Emanuela. Majka je živjela toliko da ju vidi i zagrli.

Još jedan primjer: Loren LeShan donio je zanimljivu zgodu o starom redovniku - monahu u svojoj knjizi pod naslovom: „Kako meditirati“.


Stari redovnik molio se Gospodinu Bogu dugi niz godina za viđenje kako bi ojačao svoju vjeru.
No viđenje nije dolazilo, a godine su prolazile, a on je sve više stario. Jednog proljetnog dana, kad mu je već padala na um misao, da se prestane moliti za viđenje ono se upravo tada dogodilo. Stari redovnik bio je jednostavno ophrvan ljepotom te Božjom nazočnošću u viđenju. No onda, usred viđenja i njegova zanosa, usred njegove udubljenosti u izvan¬rednu Božju nazočnost, zazvonilo je svom silinom samostansko veliko zvono.

Zvono koje se oglasilo označavalo je vrijeme, kad su se trebali nahraniti gladni koji su se skupili ispred samostanskih vrata. Baš toga dana, dogodilo se tako, kao da je tako htjelo biti, došao je red na starog redovnika, da se pobrine za siromašne te da im podijeli ono malo hrane što se nalazilo u samostanskoj kuhinji, a bilo je predviđeno za gladne i siromašne. Ako se on ne bi pojavio sa hranom, gladni i siromašni bi se razišli u miru misleći i vjerujući, da im samostansko osoblje toga dana uistinu nema što dati.

Stari redovnik bio je razapet između svoje zemaljske redovničke dužnosti te viđenja koje mu se ko¬načno dogodilo i u kome je duševno uživao. Teškog srca, ali sa spremnom voljom napustio je viđenje te pošao nahra¬niti gladne i utješiti one koji su trebali utjehe.

 

Nakon otprilike sat vremena stari redovnik, već dosta umoran, vratio se u svoju sobicu. Otvorivši vrata sobe nije mogao vjerovati što je ondje ugledao. Viđenje koje je on napustio, da bi nahranio gladne čekalo je na njega. Spustivši se na koljena, da bi zahvalio Bogu na tako velikom daru redovnik je začuo glas koji mu je govorio: Dragi moj sine, da nisi otišao nahraniti gladne, ja te zasigurno ne bih čekao niti bih više bio s tobom.
Braćo i sestre, ova zgoda o starom redovniku ima vrlo duboku sličnost s današnjim Evanđeljem. Poput učenika i redovnik se odrekao svega, da bi iz bližega mogao slijediti Isusa. Poput uče¬nika i redovnik je ostavio materijalne stvari ovoga svijeta, da bi mogao zadobiti duhovna dobra u svijetu i životu nakon smrti. Konačno je poput apostola, nakon što je sve to učinio, tek tada shvatio i naučio najvažniju duhovnu lekciju svog života. Shvatio je, da nije najbolji put u služenju Gospodinu Bogu, odreći se svega. Shvatio je, da nije najbolji put u služenju Gospodinu, ostavili sve te se uputiti u samostan. Shvatio je, da nije najbolji put u služenju Gospodinu, provoditi sate u molitvi te u meditaciji duhovnih vrednota.

Najbolji put u služenju Gospodinu Bogu je, činiti ono najjednostavnije i najosnovnije. Najbolji put u službi Gospodinu Bogu je preko pomaganja bližnjih, napose onih koji ima¬ju manje od nas te koji nisu u mogućnosti imati ono što mi ima¬mo. Isus je poučio svoje učenike ovoj lekciji rekavši im izravno bez okolišanja: „Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljed¬nji i svima poslužitelj“ (Mk 9,35b).

Pročitano 1129 puta
Pročitajte još na Ljubuškom portalu:


vtc nov 16 12 16

ding inzenjering