kerametal 17 1 17

lj 6 10 16 arox

euroherc

alba

SFbBox by psd to wordpress

U četvrtak, 19. prosinca, u OŠ Marka Marulića u Donjim Radišićima održana je božićna priredba.

Ivana Zrimšek Šaravanja diplomantica Studija glazbene umjetnosti, smjer Flauta na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru u klasi prof.dr. Ane Domančić-Krstulović,

vtc nov 16 12 16

ding inzenjering