kerametal 17 1 17

lj 6 10 16 arox

euroherc

alba

SFbBox by psd to wordpress

Petak, 23 Prosinac 2016 06:42

POZIV za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Ljubuški za 2016. god

Autor: ljubuski.ba Autor: ljubuski.ba

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Ljubuški, na temelju članka 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški, broj 6/07, 1/09 i 5/11), pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

koja se dodjeljuju na svečanoj sjednici Općinskog vijeća prigodom obilježavanja Dana općine Ljubuški 2017. godine,  o b j a v l j u j e

 

POZIV za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Ljubuški za 2016. godinu


I. Počasni građanin Općine Ljubuški
Počasnim građaninom Općine Ljubuški može se proglasiti građanin Bosne i Hercegovine ili druge države koji je svojim radom, znanstvenim, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine Ljubuški, ostvarenju i razvoju demokracije u Bosni i Hercegovini ili svijetu, miru u svijetu i napretku čovječanstva.
Počasnim građaninom Općine Ljubuški ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine Ljubuški.

II. Nagrada Općine Ljubuški za životno djelo
Nagrada Općine Ljubuški za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje pojedincu za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa, unaprjeđenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti od posebnog interesa za Općinu Ljubuški.

III. Godišnja nagrada Općine Ljubuški
Godišnja nagrada Općine Ljubuški je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna postignuća i doprinos u svim područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog života općine.
Godišnja nagrada dodjeljuje se za iznimna postignuća i doprinos u području:
-    gospodarstva,
-    znanosti,
-    odgoja i obrazovanja,
-    zaštite okoliša i ekologije,
-    zdravstva i socijalne skrbi,
-    kulture,
-    tjelesne kulture,
-    tehničke kulture,
-    drugih društvenih djelatnosti.
Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Ljubuški mogu podnijeti sve fizičke i pravne osobe u pisanom obliku-podnesku.
Podnesak treba sadržavati podatke o podnositeljima prijedloga, subjektima za koje se prijedlog podnesi s naznakom kategorije Javnog priznanja, te obrazloženje s dokumentacijom kojom se prijedlog potkrepljuje.
Nepotpuni i neblagovremeno podneseni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.
Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

 

OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO VIJEĆE
POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
Zrinskofrankopanska 71
88320 LJUBUŠKI

Rok za predlaganje kandidata je do 6.siječnja 2017. godine, a objavit će se u Večernjem listu, na oglasnoj ploči i web. stranici Općine Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Pročitano 1278 puta
Pročitajte još na Ljubuškom portalu:


vtc nov 16 12 16

ding inzenjering