kerametal 17 1 17

lj 6 10 16 arox

euroherc

alba

SFbBox by psd to wordpress

Nedjelja, 24 Travanj 2016 16:00

Odlukom Vlade ZZH neradnim danima proglašeni 2. i 3. svibnja

Autor: vladazzh.com Autor: vladazzh.com

Vlada Županije Zapadnohercegovačke, na 38. sjednici održanoj danas u Širokom Brijegu, donijela je Odluku o privremenoj Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke,

kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja; Odluku o donošenju programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za zaštitu okoliša“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu; Odluku o planu i programu održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove cesta u 2016. godini; Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 755/1 k. o. Mokro, Široki Brijeg; Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 1781/1 i dijelu k. č. broj: 1867/1 k. o. Mamići Gornji, Široki Brijeg i Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 255/1 k. o. Ljuti Dolac, Široki Brijeg.


Odlukom Vlade, 2. i 3. svibnja 2016. godine (ponedjeljak i utorak) proglašeni su neradnim danima u Županiji Zapadnohercegovačkoj.


Vlada je imenovala osobu ovlaštenu za obavljanje ovlasti i obveza na osnovi državnog kapitala u poduzećima SLOGA d. o. o. Široki Brijeg, OPĆE TRGOVAČKO PODUZEĆE LIŠTICA p. o. o. Široki Brijeg i KONFEKCIJA d. d. Široki Brijeg.


Na prijedlog ministra financija, Vlada je usvojila Periodično izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za IV. kvartal 2015. godine.


Također, Vlada je primila k znanju Izvješće o radu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu, kao i Plan i program rada Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu.


Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvješće o radu Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu; Izvješće o radu Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu; Plan i program rada Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu; Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu te Izvješće o stanju gubitka i uzrocima istog Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu.

Pročitano 2012 puta
Pročitajte još na Ljubuškom portalu:


vtc nov 16 12 16

ding inzenjering